Facebook Twitter
desksalary.com

Nhãn: thế giới

Bài viết được gắn thẻ Thế Giới

Vận Chuyển Là Ngành Công Nghiệp Lớn Trên Toàn Thế Giới

Đăng trên Tháng Chạp 8, 2021 bởi Ron Reginal
Vận chuyển đã trở thành một doanh nghiệp thương mại để chuyển hoặc vận chuyển hàng hóa, hàng hóa và các vật liệu khác từ nơi này sang nơi khác qua biển bằng tàu.Vận chuyển là một phần rất quan trọng của thị trường không chỉ của một số quốc gia nhất định mà cả thế giới cũng vậy.Mỗi quốc gia có các tiêu chuẩn và chính sách riêng liên quan đến giao thông...

Làm Thế Nào để Trở Thành Một Diễn Giả động Lực

Đăng trên Tháng Tám 10, 2021 bởi Ron Reginal
Nói một cách đơn giản, cách duy nhất để trở thành một diễn giả động lực sẽ là đào tạo với ai đó.Để bắt đầu với bạn cần phải quyết định bạn cần nhắm mục tiêu.Bạn phải chọn từ một lĩnh vực bao gồm nhưng không giới hạn trong tài chính, bất động sản, đầu tư, đức tin, diễn giả vị thành niên, kỹ thuật bán hàng và nhiều chủ đề quan tâm hơn cho các doanh nghiệp và nhóm cá nhân trên thế giới...

Giải Pháp ISO 9000

Đăng trên Tháng Sáu 13, 2021 bởi Ron Reginal
Các doanh nghiệp đã trải qua quy trình đăng ký, đào tạo và chứng nhận là tuân thủ ISO 9000 sẽ thông báo cho bạn rằng nó không có gì mệt mỏi.Từ việc cố gắng giải mã thuật ngữ phức tạp của các hướng dẫn sử dụng cho việc thực hiện thực sự của các tiêu chuẩn ISO 9000, toàn bộ quá trình có thể áp đảo đối với các giám sát viên không nghi ngờ...

Dự đoán Rủi Ro Trong Tương Lai ở Thế Giới Mới

Đăng trên Có Thể 20, 2021 bởi Ron Reginal
Công nghệ đang đưa chúng ta đến tương lai với tốc độ nhanh hơn chúng ta tưởng tượng trước đây có thể.Khả năng của chúng tôi để gợi ra một bức tranh về những gì thế giới có vẻ như năm đến mười năm sau đó đang được cải thiện, do các khái niệm và công cụ lập kế hoạch chiến lược mới.Tuy nhiên, đó là sự sẵn sàng của chúng tôi để suy nghĩ về các tầng lớp rủi ro mới nổi, mới vẫn là một sự vấp ngã cho nhiều nhà hoạch định kinh doanh nhỏ...