Facebook Twitter
desksalary.com

Giải Pháp ISO 9000

Đăng trên Tháng Sáu 13, 2021 bởi Ron Reginal

Các doanh nghiệp đã trải qua quy trình đăng ký, đào tạo và chứng nhận là tuân thủ ISO 9000 sẽ thông báo cho bạn rằng nó không có gì mệt mỏi. Từ việc cố gắng giải mã thuật ngữ phức tạp của các hướng dẫn sử dụng cho việc thực hiện thực sự của các tiêu chuẩn ISO 9000, toàn bộ quá trình có thể áp đảo đối với các giám sát viên không nghi ngờ.

Hơn 300 giải pháp phần mềm được cung cấp để hướng dẫn về quy trình. Các chương trình này thường giúp phát triển, thực hiện và định hướng của hệ thống quản lý chất lượng. Hơn nữa, hàng trăm công ty tư vấn tồn tại trên toàn thế giới và đưa ra các giải pháp ISO 9000. Cả hai tùy chọn này có thể giúp bạn bắt đầu quá trình khó khăn của chứng nhận ISO 9000.

Các chuyên gia đã ước tính rằng phải mất khoảng 7-10 tuần để đọc và hiểu hướng dẫn sử dụng ISO 9000 phức tạp. Bên cạnh thời gian cần thiết để thực sự đọc qua hướng dẫn, các công ty nên tính đến giá chuyến thăm của kiểm toán viên. Bạn chắc chắn muốn chắc chắn rằng bạn hiểu những gì bạn mong đợi trước khi bạn bỏ ra 10.000 đô la cho kiểm toán viên. Nếu bạn chưa sẵn sàng vào thời điểm kiểm toán viên, anh ấy hoặc cô ấy chắc chắn sẽ rất vui khi được quay lại một vòng khác. Nhưng điều này sẽ khiến tổ chức của bạn tốn nhiều tiền hơn và có thể trở thành một thủ tục cực kỳ tốn kém.

Các công ty cung cấp giải pháp ISO 9000 có thể hỗ trợ công ty của bạn tiết kiệm tiền và thời gian. Bằng cách hỗ trợ bạn toàn bộ quá trình, từ việc hiểu các hướng dẫn đào tạo đến việc nướng bạn về các vấn đề mà kiểm toán viên sẽ đề cập, bạn có thể mong đợi tiết kiệm khổng lồ và một thủ tục không đáng ngại. Nếu tổ chức của bạn muốn giúp đỡ ISO 9000, bạn nên nói chuyện với một chuyên gia.

Nhiều tài nguyên tuyệt vời trên ISO 9000 có thể truy cập được thông qua mạng. Một cuốn sách đặc biệt là Sách trả lời ISO 9000 của Rob Kantner. Cuốn sách này được viết bằng tiếng Anh đơn giản, dễ đọc và hiểu hơn nhiều so với hướng dẫn chứng nhận phức tạp và cung cấp hỗ trợ cho các giải pháp ISO 9000. Cuốn sách bao gồm các chi tiết của một vài câu hỏi thường được đặt ra từ các công ty trên thế giới. Sách trả lời ISO 9000 là một nguồn đặc biệt cho cả người mới và những người có kinh nghiệm trong quy trình ISO 9000.