Facebook Twitter
desksalary.com

Đi Xa Hơn để Thành Công Kinh Doanh

Đăng trên Tháng Tám 20, 2023 bởi Ron Reginal

Bạn không thể thất bại khi bạn cho nhiều hơn là hoàn toàn. Trong bất cứ nỗ lực nào bạn làm, luôn luôn cho vài trăm phần trăm. Bạn sẽ khám phá ra rằng một khi bạn làm điều đó, phần thưởng của bạn sẽ lớn hơn nhiều so với nỗ lực thêm bạn đã sử dụng. Một số cá nhân làm tham chiếu đến khái niệm thành công này như đi quá nhiều dặm. Điều này có nghĩa là bạn sẽ muốn cung cấp cho mọi người nhiều hơn họ mong đợi.

Nếu bạn đang làm việc trong tổ chức của mình và mong muốn xem nó phát triển, giải pháp chắc chắn nhất để đạt được nó thực sự mang lại nhiều hơn. Khách hàng rất ấn tượng nếu họ định vị một doanh nghiệp sáng tạo và cung cấp cho họ nhiều hơn những gì họ mong đợi. Tìm kiếm các phương pháp tốt hơn và hiệu quả hơn nhiều để làm mọi thứ. Ví dụ, làm cho nó một nhiệm vụ dễ dàng để đặt hàng từ trang web của riêng bạn. Giảm số lượng nhấp chuột để truy cập thông tin liên quan đến sản phẩm của bạn hoặc mẫu đơn đặt hàng.

Đừng ngần ngại cung cấp thông tin miễn phí. Đây có thể là một phần quan trọng của internet để xây dựng uy tín và niềm tin. Báo cáo miễn phí hoặc có thể là một mẫu (hoặc trích xuất) từ sản phẩm thông tin của riêng bạn sẽ cho phép khách hàng có thể tìm hiểu xem mọi thứ bạn đang cung cấp là những gì họ đang tìm kiếm.

Luôn bao gồm một số tiền thưởng miễn phí (nhưng có giá trị) với mỗi sản phẩm được đặt hàng. Điều này thúc đẩy nhận thức để nhận được nhiều hơn những gì đã được trả tiền. Trong một số trường hợp, tôi đã mua sản phẩm trực tuyến vì tiền thưởng miễn phí quan tâm đến tôi nhiều hơn so với sản phẩm chính.

Đảm bảo giao hàng sản phẩm của bạn nhanh chóng và hiệu quả. Trong trường hợp bạn bán một sản phẩm thông tin, hãy đảm bảo rằng khách hàng có thể tải xuống ngay khi họ đã đề cập đến nó. Cung cấp các định dạng và vị trí tải xuống thay thế để tất cả các nhu cầu được phục vụ. Theo dõi một vài ngày sau đó để đảm bảo họ nhận được sản phẩm của họ mà không gặp vấn đề gì. Nếu họ gặp vấn đề, giải quyết chúng ngay lập tức và cung cấp một phần thưởng khác để trả vì sự bất tiện của họ.

Nếu sản phẩm của bạn phải được vận chuyển, hãy cung cấp cho khách hàng của bạn các phương thức vận chuyển thay thế. Sau đó, khách hàng của bạn có thể chọn đơn đặt hàng của họ nhanh như thế nào thường được giao cộng với họ trả tiền cho các lựa chọn thay thế nhanh hơn. Một lần nữa, theo dõi để đảm bảo họ nhận được đơn đặt hàng kịp thời và không có vấn đề.

Đi nhiều dặm với khiếu nại của khách hàng. Đó là một khả năng tuyệt vời để biến một người mua bất mãn ngay thành một người ủng hộ kéo dài cho việc kinh doanh của một người. Thừa nhận vấn đề và giải quyết chúng một cách nhanh chóng. Cảm ơn khách hàng để làm cho bạn cảnh giác với họ. Bạn có thể chắc chắn nếu một khách hàng đã thiết lập một vấn đề, thì những người khác cũng có cùng một vấn đề.

Đối với những người làm việc trực tiếp với khách hàng, luôn cung cấp cho họ nhiều hơn họ mong đợi và bạn có thể tạo ra doanh số tăng. Đôi khi chỉ cần đưa ra một nụ cười lớn, ấm áp và tập trung lịch sự vào các yêu cầu của khách hàng là cần thiết. Trong Internet, việc tập trung kịp thời vào email và các phản hồi lịch sự sẽ làm tăng danh tiếng cũng như doanh số của bạn. Dành đủ thời gian để tìm kiếm nhu cầu của khách hàng và cuối cùng bạn sẽ có thể đáp ứng nó. Tôi nhấn mạnh cho bạn đảm bảo tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Bạn đã bao giờ vào một cửa hàng và nhiều người đang glum và sẽ không muốn kéo dài? Bạn có thể cảm thấy có xu hướng nhận được từ trang web của họ? Không. Nhưng hãy vào một cửa hàng nơi họ có vẻ rất vui khi gặp bạn và sẵn sàng giúp bạn và bạn cũng cảm thấy giống như mua sản phẩm của họ. Chính xác giống nhau áp dụng cho Internet. Một trang web được thiết kế tốt với quyền truy cập nhanh vào thông tin sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Làm cho trang web trực tuyến của bạn thân thiện với người dùng!

Đừng ngồi xung quanh mong đợi du khách để mua. Hãy chắc chắn rằng truyền thông tiếp thị của bạn yêu cầu đơn đặt hàng! Khuyến khích phản hồi thông qua việc cung cấp một sự đảm bảo mạnh mẽ. Khi ai đó đưa ra yêu cầu dưới sự bảo đảm của bạn, hãy tôn vinh nó. Đó là lĩnh vực của quá trình xây dựng ủy thác.

Làm cho thời gian và nỗ lực của bạn để xây dựng các kỹ năng bổ sung trong thời gian rảnh rỗi. Nghiên cứu về lãnh đạo hoặc chính xác để thúc đẩy mọi người sẽ hỗ trợ xây dựng tổ chức của bạn. Luôn luôn có một cái gì đó không được sử dụng để học liên quan đến việc đối phó với mọi người và ảnh hưởng đến họ để có được.

Tuy nhiên, không bao giờ đánh mất nhiệm vụ quan trọng nhất của một người tại thời điểm này - duy trì khách hàng hiện tại của bạn hài lòng.