Facebook Twitter
desksalary.com

Betydelsen Av Personliga Bakgrundskontroller

Publicerat på December 19, 2021 av Ron Reginal

Syftet med personliga bakgrundskontroller är att få en känsla av sökandens karaktär. Personliga och professionella referenser är en bra utgångspunkt, men experter på utredningsfältet för att använda denna metod endast. Blivande anställda kommer att ge referenser till individer som de litar på kommer att erbjuda en fantastisk karaktärreferens för dem. Dessa referenser kanske inte genererar information om den sökande; De kanske bara inte känner till relevant information om henne eller honom.

Ett annat metodföretagets användning är att få en kreditrapport om den potentiella anställden. Medan integritetsförespråkare hävdar kravet i att granska kreditrapporter, tycker många företag att de är fyllda med viktiga detaljer. En arbetsgivare kan avgöra vilka typer av kreditrapporter som den sökande har öppet och deras historia att betala räkningar i tid. För vissa företag är detta en utmärkt indikator på hur ansvarig för en arbetare han eller hon kommer att vara. Arbetsgivare kan också dra en korrelation mellan kredithistoria, jobbprestanda och behållning av anställda. Även om dessa beslut diskuteras upphettat, enligt lagen om rättvis kreditrapportering, har arbetsgivare rätten att undersöka mycket av en individs kredithistoria som ett instrument före anställning.

Kreditrapporter innehåller också relevant jobb och adressinformation. Vissa företag och privata utredningsföretag använder kreditrapporter som ett sätt att hänvisa information om korsreferenser som tillhandahålls i anställningsprogrammet. Även om kreditrapporter innehåller väsentlig personlig information, måste de användas tillsammans med andra privata bakgrundskontrollmetoder för att ha ett väl avrundat perspektiv på sökandens karaktär och förmåga att utföra jobbansvaret.

Denna typ av konsumentrapport innehåller också information som kan vara värdefull, även om den är juridiskt tveksam, till arbetsgivaren. Ålder och civilstånd är information som ofta rapporteras. Arbetsgivare bör redan ha kunniga om lagstiftning om integritet och lika möjligheter och vara försiktiga med att inte diskriminera på grundval av dessa detaljer. Syftet med att utföra privata bakgrundskontroller är att säkerställa säkerheten och säkerheten för företaget och bryta mot den federala lagstiftningen är ifrågasatt.

Identitetsstöld, straffrättsliga åtal, utestående skuld och konkurser är alla exempel på information som kan erhållas via en personlig bakgrundskontroll. Som arbetsgivare är det din plikt att bara samla in vilken information du behöver; Information som samlas in bör vara direkt relaterad till säkerheten och kvaliteten på verksamheten och mer specifikt den uppgift som utförs. Som exempel, om ett företag behöver anställa en sekreterare, kanske det inte är viktigt att veta om han eller hon har lämnat in konkurs nyligen. Bortsett från att använda detta som ett verktyg för att bedöma personlighet, kanske viss information som samlas in genom personliga bakgrundskontroller inte är tillämpliga på situationen.

Om en arbetsgivare måste kräva en mer omfattande bakgrundskontroll, kan frågor som vem någon har föråldrad, användning av alkohol eller droger eller personlig livsstil kan också erhållas. Vanligtvis när ett företag undersöker en individs historia kan de intervjua grannar, vänner, associerade, tidigare medarbetare och andra för att få en bild av individen som helhet. En del av informationen kan vara av intresse för arbetsgivaren och andra kan vara irrelevanta. Det är viktigt när du väljer en utredare för att låta dem veta särskild information du söker efter.

När du utforskar en potentiell anställds bakgrund är det avgörande för att vara ärlig om dina avsikter. Den federala lagen kräver att företag tillhandahåller separata samtyckesformulär för varje typ av utvärdering som ska genomföras; Det är också bra affärspraxis att komma med dessa frågor. Bakgrundskontroller av arbetarens kan spara företag pengar genom att undvika potentiella stämningar, stöld och kostsamma anställdas behållning. Det är normalt bäst att lägga ut jobbet till ett privat företag om uppgifterna är extremt detaljerade. För många företag är det betydligt mer kostnadseffektivt att söka på statlig eller lokal nivå och kan skapa de resultat som de behöver utan outsourcing.