Facebook Twitter
desksalary.com

Business Elkunder Straffade För Att Vara Lojala

Publicerat på Oktober 2, 2023 av Ron Reginal

Borta kommer att vara de dagar då lojala kunder värderades och fick extra bonusar på grund av deras lojalitet. Reträtten från denna praxis började när företag som verkar på konsumentmarknader och ville locka kunder som trodde att erbjudande av minskade priser till kunder ensam skulle förbättra deras sökning efter marknadsandelar.

De största syndarna var banker, försäkringsföretag, telekom och väsentliga verktyg. Var och en av dem erbjöd exceptionella introduktionsnivåer i hopp om att kunder vanligtvis är bundna med direkta debiteringskonton och skulle försumma att upptäcka ökningarna när den hittade förnyelse. Och här skulle vi inledas av en ny marknadsmodell som nu är dagens norm.

Ju mer lojala du blev desto mer betalar du.

Men för individer som vågade ifrågasätta förnyelserna eller Gud förbjuda, handlade runt, har det varit de ökända "Save Tools". Plötsligt finns det skäl till varför försäkringsleverantören kan matcha den offert som mottagits från konkurrenten.

Nu hade det alltid trott att företag inte kunde fly med sådana metoder tillgängliga för näringslivet. Företag skulle se ut ur dessa tvivelaktiga metoder och skulle använda de inledande erbjudandena för att sänka sina kostnader och byta till en ny inledande tillhandahållande av följande år.

Ja de som trodde att detta var fel.

Först började bankerna erbjuda låg eller noll kostnadsbank till kunder utan betydande utvandring efter det första året. De andra följde inom deras kölvattnet som kulminerade med erbjudanden från det tidigare "ett pris passar alla" verktyg.

Och med sin glädje upptäckte de de verkliga stora sakerna om affärs tröghet.

Affärsleverantörer har antagit denna värsta praxis - "endast nya kundpolicys och Save Toolkit.

Detta har gett affärsleverantörer för affärselektricitet en buffert där man kan rekrytera kunder med mycket mer attraktiva priser eftersom den "lojala" kunden tvingas subventionera detta nya förvärv.

Kundlojalitet räknas för ingenting.

Kunderna kommer att kunna lita på sin leverantör av affärer för att tillhandahålla dem exakt samma pris eftersom de erbjuder kunder.

Företag kan ha det sista skrattet!

Business Electricity -kunder bör vara säkra på att de inte riktigt accepterar HIKED -priser och insisterar på att deras nuvarande leverantör ger sitt "nya kund" -pris.

Företag bör rösta med att använda sina fötter genom att avvisa förnyelsepriserna, avbryta det rådande leveransavtalet i slutet av terminen och få den sittande leverantören att förse dem med nya kundpriser.